Wednesday, May 18, 2016

Wednesday, April 13, 2016

Pandang ke Timur

Selamat datang ke Jepun
Semoga musafir ke timur ini mendatangkan manafaat

Thursday, July 24, 2014

conteng

conteng conteng

Saturday, March 2, 2013

Hisnul Muslim #005


Hisnul Muslim                                                             
5                                                                              
49   Doa kepada orang yang sakit                  95
50   Keutamaan mengunjungi orang sakit                             96
51   Doa orang sakit yang tidak bisa sembuh                      97
52   Membimbing (talqin) orang yang sekarat                       98
53   Doa saat terkena musibah                    98
54   Doa saat memejamkan mata mayat    99
55   Doa shalat jenazah                                100
56   Doa untuk mayat anak kecil                 102
57   Doa taziah                                             104
58   Bacaan  saat  memasukkan  mayat  ke liang kubur   105
59   Doa setelah mayat dimakamkan         106
60   Doa ziarah kubur                                   106
61   Doa apabila ada angin ribut                 107
62   Doa saat mendengar petir                    107
63   Doa untuk minta hujan                          107
64   Doa apabila hujan turun                        108
65   Bacaan setelah hujan turun                   109
66   Doa agar hujan berhenti                        109
67   Doa melihat bulan sabit                       109
68   Doa ketika  berbuka bagi  orang  yang berpuasa    110
69   Doa sebelum makan                            111
70   Doa setelah makan                               112
71   Doa tamu untuk orang yang menjamu makan           113
72   Doa untuk orang yang memberi minum                      113
73   Doa apabila berbuka di rumah orang lain                    113
                    74   Doa orang yang berpuasa apabila diajak makan      114

Thursday, February 28, 2013

Hisnul Muslim #004Hisnul Muslim                                                 4
25      Dzikir setelah shalat            51
26      Doa shalat istikharah         55
27      Dzikir pagi dan petang       57
28      Dzikir menjelang tidur         70
29      Doa jika terbangun pada malam hari              77
30      Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur   77                                                          
31     Apa yang dilakukan jika bermimpi buruk    78
32     Doa qunut witir      79
33     Dzikir setelah salam shalat witir      81
34     Doa saat gundah dan berduka      82
35     Doa untuk kesedihan 
         yang mendalam     83
36    Doa saat bertemu musuh 
         dan penguasa    84
 37    Doa saat takut menghadapi  penguasa dzalim      85
38    Doa atas musuh         87
39    Doa saat takut terhadap suatu kaum/ kelompok    87
 40    Doa bagi yang mengalami keraguan dalam iman   88
41    Doa agar dapat melunasi hutang   89
42    Doa saat ragu dalam shalat dan bacaannya      89
43    Doa orang yang mengalami kesulitan  90
44    Ucapan orang yang melakukan dosa   90
45    Doa mengusir setan dan bisikannya    91
46    Doa saat  mengalami sesuatu yang tidak diinginkan      92
 47    Ucapan bagi orang yang mendapatkan kelahiran dan jawabannya   93
48    Doa perlindungan bagi anak       94 

Wednesday, February 27, 2013

Hisnul Muslim #003


Hisnul Muslim                                                                            3

DAFTAR ISI
Prakata Penerjemah                                                             3
Daftar Isi                                                                                  4
Mukadimah Penyusun                                                         10
Keutamaan Dzikir                                                                 12
1       Bacaan ketika bangun dari tidur                             18
2       Doa ketika mengenakan pakaian                          23
3       Doa mengenakan pakaian baru                            24
4       Doa  untuk  orang  yang  mengenakan                 24
pakaian baru
5       Bacaan ketika menaggalkan pakaian                     24
6       Doa masuk WC                                                          25    
7       Doa keluar dari WC                                                    25
8       Bacaan sebelum wudhu’                                           25
9       Bacaan setelah wudhu’                                             26 
10      Bacaan ketika keluar rumah                                      27
11      Bacaan apabila masuk rumah                                  27
12      Doa pergi ke masjid                                                   28
13      Doa masuk masjid                                                     30
14      Doa keluar dari masjid                                              30
15      Bacaan ketika mendengar adzan                            31
16     Doa istiftah                                                                   33
17     Doa ruku’                                                                     37
18     Doa bangun dari ruku’                                               39
19     Doa sujud                                                                    40
20     Doa duduk antara dua sujud                                    42
21     Doa sujud tilawah                                                       43
22     Tasyahud                                                                      44
23    Membaca   shalawat   Nabi  setelah tasyahud         44
 24    Doa  setelah  tasyahud  akhir  sebelum salam        45
Wednesday, February 20, 2013

Hisnul Muslim #002Hisnul Muslim                                                                                                                      2


PRAKATA PENERJEMAH
Bismillahirrahmaanirrahiim
Kami  panjatkan  rasa  syukur  Al  Hamdulillah  ke
hadirat   Allah               Yang   Maha   Tinggi.   Dan   kami
haturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita
Nabi  besar  Muhammad ,  keluarga,  sahabat  dan
orang-orang  yang  mengikuti  jejak  mereka  dengan baik hingga hari kiamat.
Wa badu:
Telah banyak buku doa yang tersebar di tengah
masyarakat  Islam.  Ada  yang  berpedoman  dengan
ajaran   Al-Quran,   Sunnah,   atau   lainnya.   Kadang
masyarakat awam tidak dapat membedakan antara
do
a yang sejalan dengan ajaran Nabi dan mana
yang tidak.   Sedangkan doa yang tidak berdasarkan
ajaran Nabi , ada yang berbau syirik, menyesatkan
dan terkadang dapat menghapus aqidah Islam secara
total.


H. Mahrus Ali